10 Time Management Habits Of Successful Women

Here are ten time-management habits that successful women share to improve their focus and productivity. One of the most important take away from the list of habits, is how they allocate their energy and time on a daily basis to achieve short and long term goals.

 1. If you do not have a plan, your calendar will control you
 2. Set boundaries for social media, family time & personal time
 3. Categorize your time: focus, administrative & sacred
 4. Discipline is required to achieve your career goals
 5. Free up your time
 6. Make a morning ritual
 7. Find your best time
 8. Wake up earlier
 9. Limit your priorities
 10. Plan your weekly review

It is a reminder that self-care and being present are essential to ignite success.

Ten time management habits from successful women - self-care

Find your best time!

10 Thói Quen Quản Lý Thời Gian Của Người Phụ Nữ Thành Công

Dưới đây là mười bí quyết quản lý thời gian được chia sẻ bởi những người phụ nữ thành công. Một trong những tuyệt chiêu đó chính là cách kiểm soát và phân chia năng lượng lẫn thời gian hằng ngày nhằm đạt được mục tiêu ngắn lẫn dài hạn.

 1. Nếu bạn không có kế hoạch, thời gian biểu sẽ điều khiển bạn
 2. Lập ra giới hạn sử dụng những ứng dụng xã hội, thời gian giành cho gia đình & cá nhân
 3. Phân chia thời gian của mình: tập trung,  sắp xếp, & riêng tư
 4. Tính kỷ luật là vô cùng cần thiết để đạt được mục tiêu sự nghiệp
 5. Không nên quá bận rộn
 6. Tạo nên nghi thức buổi sáng
 7. Biết thời điểm làm việc năng suất nhất của mình
 8. Thức dậy sớm
 9. Hạn chế những ưu tiên
 10. Lên kế hoạch đánh giá mỗi tuần trôi qua

Hãy nhớ rằng, luôn chăm sóc bản thân và sống cho hiện tại chính là con đường bền vững nhất dẫn đến thành công

Source: http://www.classycareergirl.com/

Team Soul Story

Leave a Comment

Subscribe to Our Newsletter

Be the first to hear about our exclusive offers and events.
Receive 5% off next purchase

Recent Post

Soul Story Beauty Tip #1

Soul Story Beauty Tip #2