Essential Facts About Sunscreen

Essential Facts About Sunscreen To Prevent Premature Aging

This week, we are covering essential sunscreen knowledge to help you select a healthy sunscreen product to prevent premature aging and sun damage

This week, we are covering essential sunscreen knowledge to help you select a healthy sunscreen product to prevent premature aging and sun damage.

What does PA+++ stand for and why is it important?

Aside from the SPF level which measures protection against UVB, the PA+++ rating indicates the level of protection grade from UVA rays. The number of ‘+’ signs indicates the measurement ranking based on Persistent Pigment Darkening (PPD) reaction reading after 2-4 hours of sun exposure.

PA+++ means the sunscreen can provide 8 x the normal UVA protection factor, the highest level of UVA protection currently available.

Why is it important to use sunscreen with ‘Broad Spectrum’?

Broad Spectrum sunscreens filter both UVA and UVB rays. UVB is the principal cause of sunburn, but both UVA and UVB contribute to premature aging and increase risk to skin cancer.

What is the best way to apply sunscreen?

Apply liberal amounts to the face, ear, neckand chest 20 minutes before you go outside and re-apply every two hours.

For extra protection, use other sun protection measures including sun protective hats, protective clothing and sun glasses.

Why is it important to apply sunscreen when the weather is cold or overcast and even staying indoors with windows?

‘Think UV, Not Heat’  Ultraviolet radiation is from the sun and does not correlate with heat, so UV radiation can be very high even on cloudy and cooler days. It can not be seen or felt, but still remains the major cause of premature aging, sunburn, and eye and skin damage.  It is important to protect our skin with sunscreen on our face and body on a daily basis to minimize the side effects, even while indoors as UV rays are able to penetrate through windows.

PA+++ nghĩa là gì và tại sao nó lại quan trọng?

Bên cạnh mức độ SPF đo lường khả năng bảo vệ khỏi tia UVB, thì chỉ số PA+++ đo khả năng bảo vệ da khỏi tia UVA. Số lượng dấu ‘+’ ám chỉ mức độ chống lại rám nắng sau 2-4 giờ phơi nắng

PA+++ có nghĩa kem chống nắng có thể cung cấp gấp 8 lần khả năng bảo vệ da khỏi tia UVA, mức độ bảo vệ da khỏi tia UVA cao nhất hiện tại trên thị trường.

Tại sao sử dụng kem chống nắng ‘quang phổ rộng’ lại quan trọng như vậy?

Kem chống nắng quang phổ rộng lọc đồng thời tia UVA và UVB. Tia UVB là nguyên nhân chính gây nên bỏng da, nhưng cả tia UVA và UVB đều góp phần gây nên hiện tượng lão hoá sớm và tăng nguy cơ ung thư da.

Cách tốt nhất sử dụng kem chống nắng là gì?

Thoa một lượng đủ lên mặt, tai, cổ và ngực 20 phút trước khi ra ngoài và bôi lại sau mỗi hai giờ.

Để bảo vệ thêm nữa, hãy sử dụng mũ chống nắng, áo chống nắng và kính râm.

Tại sao việc sử dụng kem chống nắng khi trời lạnh hoặc nhiều mây và kể cả ở trong nhà với nhiều cửa sổ lại quan trọng?

‘Nghĩ đến tia UV, không phải hơi nóng’ . Tia UV từ mặt trời không liên quan đến hơi nóng, vì vậy tia UV có thể rất cao kể cả khi trời nhiều mây và mát mẻ. Nó không thể nhìn thấy hoặc cảm nhận, nhưng vẫn là nguyên nhân chính gây nên lão hoá sớm, bỏng da, và tổn hại mắt và da. Việc bảo vệ da mặt và toàn thân mỗi ngày với kem chống nắng là vô cùng quan trọng nhằm giảm thiểu tác dụng phụ, kể cả khi ở trong nhà bởi tia UV có thể xuyên qua cửa sổ.

Source: https://soulstory.co

Team Soul Story

Leave a Comment

Subscribe to Our Newsletter

Be the first to hear about our exclusive offers and events.
Receive 5% off next purchase

Recent Post

Soul Story Beauty Tip #1

Soul Story Beauty Tip #2